Fenistra

Forvaltning Innleie

En løsning for deg som leier inn eiendommer. Løsningen registrer alle leiekontrakter og håndterer aktiviteter knyttet til hvert leieforhold.

CP-Stairs-sun_DSC5734-1

Spar tid!

Oversiktlig, enkelt og tidsbesparende

Løsningen egner seg både til fremleie eller om du skal bruke lokalet selv - eller begge deler.

Få full kontroll

Få full kontroll, samtidig som du arbeider smartere

Våre systemer automatiserer mange rutineoppgaver som sørger for at du sparer tid på forskjellige prosesser.

Fenistra Innleie holder rede på leieforpliktelsene med hensyn til varighet og kostnader. Det er mulighet til å overvåke felleskostnadene og matche inngående husleiefakturaer mot betingelsene i kontrakten. Løsningen varsler også brukeren på viktige datoer som utløp, og opsjonens varslingsfrist. Fenistra Innleie består av et kontaktregister som i dag er applikasjonsbasert, men som i 2024 blir skybasert. Alle sentrale data fra leiekontrakt(er) samt faktiske data for butikkene (avdelingen) registreres i Fenistra Eiendom. Når dataene er registrert dekker løsningen i hovedsak følgende områder:

 • Vedlikehold og rapportering av data vedrørende innleiekontrakter og lokasjon (avdeling).
 • Dette gjennomføres i en applikasjon som håndterer alle mulige varianter av kontraktsbetingelser, som eksempelvis regulering, felleskost, markedsføringsbidrag, omsetningsbaserte kontrakter, trappetrinn, etc.
 • Fenistra inneholder hovedfunksjonene regulere/endre leie med automatisk integrasjon mot SSB og varsling.
 • Dokumenthåndtering - gir mulighet til å knytte dokumenter (eks. skannede kontrakter) til objekter som leietager, kontrakt og eiendom, både fra Fenistra og fra Word. Fenistra Dokument kan knytte inn- og utgående e-post, samt ”dra og slipp” funksjon for dokumenter. Dokumentene som signeres via Fenistra Digital Signering knyttes automatisk opp mot leiekontrakten.
 • Løsningen kan også benyttes som et CRM-funksjon ved å registrere kontaktdetaljer om gårdeier og kontaktpersoner.
 • Varsling på alle kritiske datoer som eksempelvis utløp, og varslingsfrist for opsjon.
dachboard-1

Ovennevnte løsning kan også kombineres med følgende løsninger:

Fenistra Kontraktoversikt inkl. dokument

Fenistra Kontraktoversikt er en skybasert løsning for oppfølging av kontrakter på www.fenistra.net

Løsningen viser nødvendig informasjon for å identifisere kontrakten og gir et godt oversiktsbilde over kritiske data:

 • Navn på lokasjon
 • Navn på kontrakt
 • Kontraktnummer
 • Kontraktstatus
 • Kontraktstype
 • Opsjoner
 • Garantier
 • Depositum
 • Sluttdato
 • Gjeldende leiebeløp
 • BTA-I og BTA-E
 • Navn på utleier og kontaktperson
 • Kontraktsansvarlig internt

Fenistra Kontraktoversikt har ulike utvalgskriterier slik at brukeren raskt får oversikt tilpasset faktiske behov. Brukeren kan enkelt hente frem signerte avtaledokumenter per kontrakt, protokoller og andre relevante dokumenter for ytterligere informasjon

protokoll

Fenistra Protokoller

Fenistra Protokoller er en skybasert løsning tilgjengelig på www.fenistra.net.
Løsningen henter informasjon om eiendommen, leiekontrakten, og partene i leieforholdet som skal signere på protokollene. Dersom kontaktpersonene ikke er riktig, kan dette endres på av brukeren.
Under innflyttingen eller utflyttingen vil begge parter ha mottatt en link til gjennomføring av protokollen.

Denne kan benyttes på mobile enheter som tablet og mobil. Skjemaene er utformet av leverandøren og kan ikke endres uten aksept fra leverandøren. Løsningen inneholder funksjonalitet for å ta bilder direkte i løsningen ved bruk av tablet eller mobil. Når protokollen er signert av begge parter ved bruk av finger signering lagres protokollen direkte på leiekontrakten i Fenistra Kontrakt applikasjonen, under fanen dokument. Denne kan igjen tilgjengeliggjøres i Fenistra Kontraktsoversikt og Fenistra Kontrakt.

Fenistra Digital Signering

Fenistra Digital Signering er en skybasert løsning tilgjengelig på www.fenistra.net. Målsetningen med løsningen er å tilby digital signering av kontrakter.  Basert på informasjon fra signeringsprosessen etableres den digitalt signerte leiekontrakten automatisk i Fenistra Eiendom. Som en del av samme prosess, vil kontraktsdokumentet i form av PDF, bli gjort tilgjengelig i Fenistra Eiendom. Løsningen er basert på standard løsninger levert av Visma Addo og BankID, for sikker digital identifisering og elektronisk signatur.

Fenistra Verdivurdering IFRS-16

Fenistra Verdivurdering IFRS-16 er en skybasert løsning tilgjengelig på www.fenistra.net som håndterer korrekt bokføring av fremtidige forpliktelser tilknyttet husleiekontrakter for leietaker. 

Løsningen tar hensyn til at kontraktene kan inneholde flere elementer og kan enkelt skille mellom bruksrett og tjenester. Hvert element i kontrakten vurderes selvstendig. På denne måten vil kun de kontraktselementer som omfatter bruksrett balanseføres. I tilfeller hvor kontraktselementer inneholder både minimumsleie og omsetningsleie, tar løsningen høyde for at det kun er minimumsleien som skal balanseføres.

Det er lagt opp til at brukeren enkelt får oversikt over alle kontraktselementer som skal vurderes, og effektivt kan ta stilling til hvorvidt en opsjon skal inngå i verdivurderingen eller ikke. 

Like enkelt som man kan legge til en opsjon i verdivurderingen, kan man trekke ut en opsjon, og alle tall blir automatisk beregnet.

Ved husleieregulering blir alle tall beregnet på nytt, og nye hovedbokposteringer automatisk produsert. Brukeren kan selv velge om verdivurderingen skal produsere alle posteringer, eller akkumulerte saldoer, per måned til hovedbok.         
Renten som skal benyttes i forbindelse med verdivurderingen skal vurderes ved gitte hendelser og kan variere over tid per selskap. Løsningen ivaretar dokumentasjonen av faktisk rente på de ulike selskapene på beregningstidspunktet. Løsningen vil automatisk beregne nåverdi, avskrivningssatser, rentekostnader og resterende leieforpliktelser.

IFRS-16-1

Fenistra Fakturakontroll


Fenistra Fakturakontroll er en skybasert løsning tilgjengelig på www.fenistra.net

Målsetningen med løsningen er å tilby digital sammenligning av inngående faktura mot kontrakter registrert i Fenistra. Basert på valg gjort i innstillinger vil dette enten være i form av generering av en avstemmingsliste, eller en digital sjekk av inngående faktura som automatisk matches og godkjennes. Godkjent faktura sendes til utbetaling fra tilhørende ERP løsning

For tilfellet hvor det benyttes inngående faktura vil det også være tilgjengelig et menypunkt «Fakturalogg» som viser mottatt faktura i form av pdf samt logg på de aktiviteter som er utført i forbindelse med godkjenning. Denne loggen er ment til oppslag og for revisjon.

Fakturakontroll_

 

Jobb smartere, enklere og mer effektivt

For deg som leier inn eiendom

 • Oppfølging og kontroll av innleie lokaler
 • Håndtering av alle typer leieavtaler
 • Kontroll av indeksregulering
 • Varsling på alle kritiske datoer
 • Komplett dokumentløsninger
 • Rapportering
 • Beregning av utbetalinger til gårdeier
 • Avstemming mot inngående faktura
 • Verdivurdering IFRS 16