Kjartan, Kristina, Joakim og Frida hos Visma Property Solutions

NYHET

Ny teknologi og nytt brukergrensesnitt

Fenistra kommer nå med et helt nytt brukergrensesnitt for kontraktshåndtering. Det nye brukergrensesnittet vil gjøre det lettere å få oversikt over leietakere, kontrakter og eiendommer!
 
Visma Property Solutions har i flere år arbeidet med å modernisere vårt forvaltningssystem, Fenistra Eiendom. Vårt først skybaserte produkt, Fenistra Mva-Erklæring, kom i 2017. Siden den gang har vi utviklet ytterligere 14 produkter som i dag er tilgjengelig på vår skybaserte plattform Fenistra.net. Nå har vi fullt fokus på å utvikle et nytt brukergrensesnitt for kjernefunksjonaliteten i Fenistra.  
 
Første versjon er tilgjengelig nå! 

Brukergrensesnitt

Ny teknologi og nytt brukergrensesnitt har mange fordeler for deg som kunde. Dagens brukere av Fenistra vil få en enklere løsning å jobbe i, samtidig som den rike funksjonaliteten i kjernesystemet ikke endres. Vi legger nå opp til at flere skal ha tilgang til Fenistra slik at også ledelse, utleie og markedsavdeling enkelt har tilgang til den informasjonen de trenger daglig. Alle ansatte i et eiendomsselskap bør ha tilgang til leietakere, eiendommer, kontrakter og så videre! Derfor kommer vi nå med nye pakker på Fenistra med et fritt antall brukere! Vi opplever at løsningen gir mest verdi i organisasjoner hvor alle har tilgang.
 
"Alt fokuset vårt nå ligger på forenkling: brukergrensesnitt, integrasjoner, priser, pakketering, terminologi kan Kjartan Nielsen Friis, daglig leder fortelle videre"
kontrakter

Kontraktshåndtering

>>>

Det viktigste for våre brukere er at vi nå kan tilby kontraktsforvaltningen i et topp moderne og intuitivt brukergrensesnitt. Dette gjør vi nå ved å tilgjengeliggjøre kontrakt, kontraktsobjekter, selskap, eiendom og firma. Løsningen bygger på logikken våre brukere kjenner fra Fenistra Eiendom og er synkronisert med dagens kjernesystem. Løsningen er allerede testet med mange brukere!

 
"Det nye brukergrensesnittet vil gjøre det lettere å få oversikt over leietakere, kontrakter og eiendommer! Vi tror også at flere ansatte hos våre kunder vil benytte løsningen for å få oversikt, forteller Frida Aamot, Product Manager"

Videreutvikling

Ny løsning er tilgjengelig nå. Og det blir videreutviklet; vi oppdaterer løsningen kontinuerlig med forbedringer og mer funksjonalitet. Dette er den metoden vi har benyttet siden starten på Fenistra Eiendom og dette har vært avgjørende for vår posisjon som markedsleder gjennom flere tiår. Men vi jobber nå tettere med brukerne våre enn noen gang, og ny teknologi tillater at vi oppdaterer løsningen mye hyppigere. Tidligere kom det 2-3 nye versjoner i året; fremover vil små forbedringer komme ukentlig!

Allerede nå gir vi alle ansatte hos dere en enkel tilgang til kontraktsdata og dokumenter.
I løpet av 2024 vil vi tilgjengeliggjøre stadig mer funksjonalitet i det nye brukergrensesnittet. Vi skal utvide kontraktsmodulen med mer editeringsmuligheter. Neste på listen er å fornye brukergrensesnittet for fakturahåndtering. 

Vi skal fullt ut erstatte dagens løsning løsningen, og tilby “nye” Fenistra som komplett forvaltningssystem i skyen. Som kunde har du da trygghet i at fleksibiliteten og logikken fra Fenistra blir ivaretatt, samtidig som løsningen blir mer intuitiv, som gjør det enklere for flere å ta løsningen i bruk. 

utløpsliste

Nye rapporter

>>>

I Fenistra.Net lanserer vi nå også et helt nytt rapporteringsverktøy, hvor de viktigste rapportene i Fenistra Eiendom tilgjengeliggjøres. Her kan alle relevante brukere raskt og enkelt få oversikt over viktig styringsinformasjon.
 
Nye rapporter som nå er tilgjengelig inkluderer:
  • Komplett leietakerliste med aggregert omsetning per eiendom.
  • Grafisk angivelse av avtalebaserte leieinntekter per måned, per år.
  • Oversikt over ledighet og potensielle leieinntekter.
  • Oversikt over avtaler som potensielt kan reforhandles, inkludert opplysninger om eventuelle opsjoner.
  • Oversikt over hvilke leieavtaler som var aktive per en angitt dato.
  • Sentrale data per eiendom, og portefølje med wault- og restverdiberegning.

Integrasjoner

Eiendomsselskap tar i bruk stadig flere digitale løsninger for å jobbe smartere og mer effektivt. Vi integrerer derfor til stadig flere løsninger, innen FDV, rapportering, regnskap, energileverandører og så videre. Dette gjør at for eksempel data som for eksempel leietagere eller areal som forvaltes i Fenistra kan synkroniseres til andre løsninger. Da trenger du bare å oppdatere ett sted, og du kan føle deg trygg på at data er korrekt. 

Partnere

Visma Property Solutions, som leverer Fenistra, samarbeider tettere med stadig flere leverandører slik at vi kan tilby helhetlige løsninger.

Vi samarbeider tett med Hybel som leverer markedets beste forvaltningsløsning for bolig, Compello for automatisering av innkommende fakturaer. Columbi Forvaltning til forvaltningstjenester. I tillegg til en rekke integrasjoner innenfor regnskap, CRM, energiovervåking, kjøpesenter, vedlikehold og rapportering. Vi kommer til å opprette samarbeid med stadig flere aktører for å gi deg som kunde en best mulig totalpakke. 

Hybel_symbol

Hybel

Hybel.no har en rekke smarte funksjoner for deg som boligutleier. Hybel gjør livet ditt enklere ved å automatisere og digitalisere mange av prosessene du i dag gjør manuelt. Hybel kan kombineres med Fenistra via en integrasjo

Columbi forvaltning logo grønn

Columbi

Columbi forvaltning leverer kontraktsforvaltningstjenester med høyt faglig nivå. Colombi forvaltning leverer sine tjenester til små, mellomstor og store eiendomsselskaper.

268x96px-1

Compello

Compello utvikler tjenester for enklere fakturahåndtering og intelligent regnskapsføring.

Utvikling1234

Nye Fenistra

Dette sier vår utvikler Ilham Jillani:

Hva er hovedmålet med den nye løsningen?
Hovedmålet med den nye løsningen er å modernisere Fenistra-plattformen ved å introdusere et nytt brukergrensesnitt og tilby forbedrede funksjonaliteter. Dette vil gi brukerne en mer intuitiv og effektiv opplevelse samtidig som vi tilpasser oss den stadig skiftende teknologiske landskapet. Overgangen til Cloud gir oss også muligheten til å tilby økt tilgjengelighet, skalerbarhet, ytelse og en enklere hverdag for våre kunder.

Hvordan jobber dere med brukerne våre?
Vi verdsetter våre brukere som nøkkelinteressenter i utviklingsprosessen. Gjennomføringen av grundige brukertester, i samarbeid med Columbi og andre kunder, gir oss innsikt i reelle brukerscenarier og andre ting som vi ikke hadde tatt hensyn til. Dette lar oss tilpasse grensesnittet for å møte deres spesifikke behov og preferanser. Vi følger en iterativ tilnærming for å kontinuerlig forbedre brukeropplevelsen basert på tilbakemeldinger og innsikter fra våre brukertester.

Hvilken verdi gir den nye teknologien?
Den nye teknologien vi implementerer, inkludert overgangen til Cloud og det forbedrede brukergrensesnittet, tilfører betydelig verdi til Fenistra-plattformen. Cloud-infrastrukturen gir økt fleksibilitet, skalerbarhet og pålitelighet, som gir våre kunder en mer robust og tilgjengelig løsning. Det forbedrede brukergrensesnittet bidrar til en mer intuitiv og brukervennlig opplevelse, noe som resulterer i økt produktivitet og effektivitet for sluttbrukerne.

columbi-logo380x380px
Brukergrensesnittet på «nye» Fenistra gjør at jeg raskt får tilgang til de opplysningene jeg trenger. Oppsettet er intuitivt, og det er lett å finne fram i skjermbildene.

I den nye løsningen er mye informasjon samlet på ett sted, slik at man slipper å klikke fram og tilbake i forskjellige moduler og skjermbilder. Dette vil bli en helt ny måte å jobbe på.

Anne Elisabeth Thoresen

Daglig leder - Columbi Forvaltning AS