11_11_30-vsm-1257

Fenistra

Transaksjoner

MVA-erklæring, E-faktura, Protokoller, Revisorbekreftet omsetning og Digital signering

TRANSAKSJONER

Inneholder:

Fenistra Mva-erklæring

Produktet er en skybasert løsning for innhenting av mva-erklæringer fra den enkelte leietaker, tilgjengelig på www.fenistra.net.
Den enkelte leietaker registrerer nødvendige opplysninger om bruken av lokalene via et intuitivt brukergrensesnitt. Oppfølging og kontroll ivaretas ved avstemming mot registrert kontraktsinformasjon i Fenistra Eiendom.
Enkel oppfølging av status på innleveringer, med tilhørende purringsrutiner, sikrer høy svarprosent. Besvarelsene kan benyttes overfor revisor samt i Due Diligence-prosesser.
 
Løsningen er utviklet i samarbeid med advokatfirmaet Selmer, noe som sikrer en juridisk korrekt behandling.  

Fenistra E-faktura

I tillegg til ordinær faktura per brev, e-post og AvtaleGiro støtter Fenistra Eiendom elektronisk fakturering.
E-faktura er en elektronisk faktura som sendes fra fakturautsteder til fakturamottaker i form av en elektronisk fil.
Ønsker man e-faktura må man ta stilling til om mottaker er en forbruker, bedrift eller offentlig kunde. Dette angir man på leietakeren i Fenistra Eiendom.

E-faktura B2C (Bedrift – Forbruker)
Denne tjenesten gir virksomheter mulighet til å sende kunden fakturaen direkte i nettbanken eller faktureringssystemet. Fakturaen er da ferdig utfylt med kundeidentifikasjon (KID), kontonummer og beløp, slik at man unngår f.eks. manuelle feiltastinger. I sammenheng med denne tjenesten kan det opprettes AvtaleGiro slik at forbruker slipper å godkjenne betalingen av fakturaen.

E-faktura B2B (Bedrift – Bedrift)
Virksomheter kan gjennom denne tjenesten utveksle fakturaer seg i mellom. Enten det er til kunder eller leverandører. Filformatet er standardisert slik at det kan importeres i økonomisystemer. 

EHF (Elektronisk Handelsformat)
I Norge er det offentlige standardformatet EHF (Elektronisk Handelsformat).
EHF er basert på den europeiske standarden PEPPOL, som er et nettverk hvor E-faktura utveksles. Alle statlige virksomheter er lovpålagt å benytte seg av dette formatet. 

ELMA (Elektronisk mottakeradresseregister)
Dette er et norsk mottak register hvor bedrifter må registrere sitt aksesspunkt for å motta f.eks. fakturaer, purringer eller kreditnota. Det er Difi som utvikler og drifter dette registeret.
Aksesspunkt (meldingsformidler). Aksesspunkt er enkelt forklart transport formidleren av filer fra utsteder til mottaker, altså som et digitalt postkontor. Hvis du ønsker å komme i gang med EHF må du kontakte en leverandør som er godkjent av Difi.
 
Det finnes også intelligente tjenester hos meldingsformidlere som selv distribuerer fakturaene i de ulike formatene, og per e-post dersom leietakeren ikke er registrert i ELMA.
Dette betyr at alle fakturaer fra Fenistra Eiendom kan utstedes digitalt.
 
Fenistra Eiendom støtter alle ovennevnte løsninger.
protokoll

Fenistra

Protokoller

Produktet er et skybasert produkt, tilgjengelig på www.fenistra.net
Brukeren velger aktuell eiendom, samt hvilken kontrakt det dreier seg om.
Du kan nå velge inn- eller utflytting, samt hvem som skal stille på overtakelse (som regel utleiers representant).  
Det vil nå bli sendt ut en link på e-post og SMS, og alt er tilrettelagt og klart til gjennomføring av overtagelse sammen med leietaker.
 
Den digitale protokollen er satt opp på samme måte som den papirbaserte versjonen. Du kan enkelt dokumentere eventuelle feil, mangler, ønskede tiltak eller utbedringer. Før signering og innsendelse kan du se gjennom protokollen i sin helhet. Selve signeringen gjøres enkelt med “pekefingeren” på din mobile enhet. Deltakerne mottar kopi av signert protokoll på e-post, samtidig som den automatisk blir tilgjengelig i Fenistra Eiendom og www.fenistra.net.
 
Dette er raskere, enklere og mer effektivt for både deg og dine leietakere.

RBO - Revisorbekreftet omsetning

Fenistra Revisorbekreftet omsetning er en skybasert løsning for innhenting av leietakers årlige omsetning som er tilgjengelig på www.fenistra.net. Løsningen holder rede på hvilke leiekontrakter i Fenistra Eiendom som er omsetningsbasert, og dermed hvilke leiekontrakter hvor det er relevant å innhente forrige års omsetning.
Deretter kan man via noen få tastetrykk sende omsetningsoppgaven til leietaker, som mottar denne per e-post.
Den enkelte leietaker registrerer omsetningen via et intuitivt brukergrensesnitt. I etterkant av denne registreringen kan leietaker sende omsetningen til deres revisor eller regnskapsfører, som logger på og bekreftet omsetningen dersom denne er riktig.


Det medfølger purringsrutiner i løsningen, og mulighet for opplasting av omsetningsoppgaver som er levert manuelt. Innleverte omsetningsoppgaver lagres videre ned i Fenistra Omsetningsavregning, som videre beregner hvorvidt det medfører mer leie for forrige kalenderår, som genererer en faktura under egen node.

Fenistra Digital Signering

Produktet er et skybasert produkt, tilgjengelig på www.fenistra.net.

Brukeren velger hvilken eiendom, og hvorvidt det er en ny eller eksisterende leietaker som skal signere ny avtale / tilleggsavtale. Basert på informasjon fra signeringsprosessen etableres den digitalt signerte leiekontrakten automatisk i Fenistra Eiendom. Som en del av samme prosess, vil kontraktsdokumentet i form av PDF, bli gjort tilgjengelig i Fenistra Eiendom og Fenistra Kontraktsoversikt.

Dersom brukeren ønsker å signere andre type dokumenter enn leiekontrakter, er det også funksjonalitet for dette. Løsningen er basert på standard løsninger levert av BankID, for sikker digital identifisering og elektronisk signatur.