Identifisere nye leads

Produkt- og tjenesteleverandører

Vårt unike verktøy for kartlegging av næringseiendomsmarkedet gir deg effektive og treffsikre søkeprosesser. Helt siden 2015 har Create Insight blitt brukt som et verktøy for å etablere konkurransefortrinn og skape vekst for produkt- og tjenesteleverandører.

To menn som kommer i en trapp

Create Insight

Teknisk rådgivning

Er du klar for å sikre din ledende posisjon ved å ta i bruk målbevisst salgsstrategier?

Med Create Insight identifiserer du potensielle gårdeiere med behov for energimerking av sine næringsbygg, med noen enkle tastetrykk! 

Du har til enhver tid full oversikt over hvilke bygg som ikke er energimerket, og spisser søket ditt blant utallige søkekriterier som for eksempel bygningstyper og -størrelser, alder, geografisk beliggenhet, mv.
Jente som ser inn i et stor rom

Facility Services (kantinedrift)

Ønsker du å være i forkant gjennom effektivt og proaktivt salgsarbeid?

Med Create Insight identifiserer du potensielle gårdeiere med behov for kantinedrift i sine næringsbygg, med noen enkle tastetrykk.

Du spisser søket ditt blant utallige søkekriterier som for eksempel bygningstyper og -størrelser, geografisk beliggenhet, leietakersammensetning, mv. Basert på kunnskap om konkurrerende leverandører og deres løpende kantineoppdrag/engasjementer, kommer du også tidlig i posisjon i anbudsprosesser (reforhandlinger).

Mann som sitter i en bil

Bygg & anlegg (entreprenører)

Vil du ligge et skritt foran ved å jobbe med salg på en målrettet og aktiv måte?

Med Create Insight identifiserer du nye potensielle prosjekter med noen enkle tastetrykk. 

Avhengig av om du søker planlagte utbyggingsprosjekter (nybygg/påbygg), rehabiliterings-/ombyggingsprosjekter eller leietakertilpasninger, spisser du søket ditt blant utallige søkekriterier som for eksempel bygningstyper og -status, alder, størrelse, ledighet, geografisk beliggenhet, eiergrupperinger, mv.

 

Tre personer sitter rundt et bord og prater

Rådgivende ingeniører

Ønsker du rask og effektiv tilgang til fakta knyttet til spørsmål om bolig- og næringseiendom?

Med Create Insight øker du kunnskapen om markedet generelt og om aktuelle eiendommer, eiere og eiendomsgrupperinger spesielt, -  kun med noen enkle tastetrykk. 

“Hva er hvor?” og “Hvor er hva?” er spørsmål som ofte dukker opp i kundeprosjekter, og der det er viktig å basere den daglige kommunikasjonen med kunder og kolleger på fakta, - og ikke på synsing. Med tilgang til Create Insight vil dine konsulenter bli mer selvstendige i sitt arbeid, øke kvaliteten i prosjektene med god lokal innsikt, og kan imponere med kunnskap og metode som er utover normalen. Dette vil naturligvis over tid bidra til flere prosjekter og enda bedre omdømme.

Create Insight gir deg inngående oversikt over næringseiendommer i Norge. Her kan du som rådgiver sette deg inn i transaksjoner, ledighet, energimerking mv. for de aktuelle områder du vil utforske.Verktøyet innehar kraftfulle filtre som speiler dine prioriteringer for de utvalg som du vil granske nærmere. Som rådgiver kan du utforske både enkelteiendommer og enkeltbedrifter i detalj, samt også lage dine egne områdeanlayser der du fremhever dine temadata som ditt prosjekt fordrer.

Crete Insight gir deg også mulighet til å hente ut relevante for eksport til excel for eventuell videre bearbeiding til dine skreddersydde tabeller, grafer og rapporter.

bilde av en laptop

Hva får du med våre løsninger?

  • Oversikt over næringseiendomsmarkedet. 

  • Detaljert ledighetsbilde. Full oversikt over hvilke gårdeiere som har behov for bistand til å fylle tomme lokaler.

  • Identifisering av potensielle eiendommer basert på dine krav og spesifikasjoner knyttet til beliggenhet, bygningstype, alder, størrelse, energimerking, miljøsertifisering, leietakersammensetning, ledighet, mv.

Raskt og enkelt

Rask tilgang til beriket eiendomsdata og markedsinformasjon gir deg unik innsikt og lokalkunnskap 

Identifiser muligheter

Effektiviser informasjonsinnhentingen og få rask tilgang til oppdatert eiendomsinformasjon

Lokalkunnskap

Få detaljert markedsinnsikt, gjør områdeanalyser og basér beslutninger på fakta