Næringsmeglere

Innsikt alle næringsmeglere trenger!

Løsningen som gir deg det mest komplette bildet av næringseiendomsmarkedet. Lett tilgang til oppdatert informasjon og analyser, gjør at du kan jobbe mer effektivt, og ta bedre beslutninger.

Bilde av en mann som er på jobb

Markedsinnsikt/-kunnskap

Informasjon, analyser og dokumentasjon

Våre analyser bygger på konsistente, presise og kvalitetssikrede data, og gjennom vår egen research gir vi deg også tilgang til et bredt utvalg av våre egne unike analyser. 

Du vil få detaljert informasjon om:

 • eiendommer, inkludert eksisterende og planlagte prosjekter
 • ledighetsstatistikk
 • energimerking
 • miljøsertifiseringer
 • eierskapsforhold
 • økonomiske nøkkeltall
 • leietakersammensetning
 • bemanningsendringer
 • flyttemønster
 • transaksjoner
 • forventede avkastningskrav
 • avkastningskrav
 • renter og mer

Vi tilbyr også data om leiepriser gjennom et samarbeid med Arealstatistikk.

Bilde av en laptop

Create Insight

Identifisere leietakere på vegne av kunde

Vårt avanserte markedsanalyseverktøy, Create Insight, optimaliserer prosessen med å finne de rette leietakerne for dine ledige lokaler.

Dette systemet benytter en kombinasjon av sofistikerte algoritmer og inngående markedsanalyse for å kartlegge:
 • potensielle leietakere
 • basert på kriterier som etableringsmønstre
 • geografisk plassering
 • byggspesifikasjoner
 • samt markedsutvikling og trender

Med muligheten til å tilpasse søkekriteriene ytterligere – inkludert bransjetilhørighet, antall ansatte, økonomiske forhold, og om leietakeren er offentlig eller privat. Hjelper vår løsning deg ikke bare med å finne leietakere, men å finne leietakere som matcher dine lokalers profil og behov.

Siden 2015 har Create Insight vært et nøkkelverktøy for utleiemeglere og eiendomseiere for å rasjonelt og målrettet fylle opp tomrom i eiendomsporteføljene. Ved å utnytte vårt system kan du være trygg på å gjennomføre velinformerte beslutninger som fører til verdifulle leieavtaler, styrket både av kvantitativ analyse og kvalitative innsikter.

Bilde av to personer som står å prater i sammen

Prøver du å finne nye potensielle utleieoppdrag?

Detaljert analyse av ledighet og trender i næringsarealer

Gjennom vår omfattende halvårlige dybdeanalyse av ledige næringsarealer, gir vi deg et detaljert ledighetsbilde - samt utviklingstrekk over tid. 

Få en oversikt og hvilke næringsarealer som er ledige, og hvor lenge disse arealene har stått ledige. Hvilke eiergrupperinger som har ledige arealer og hva er status for ulike bygningstyper innen et konkret geografisk område. 

Du får full oversikt over hvilke gårdeiere som har behov for bistand til å fylle tomme lokaler, og kan enkelt selektere på standard søkekriterier som f.eks. eiergruppering, porteføljestørrelse, beliggenhet, bygningstyper, størrelse, alder, leietakersammensetning (clustre). Videre kan du spisse søket ditt basert på spesielle søkekriterier som energimerking, miljøsertifisering (BREEAM), osv.
 I tillegg til et nåbilde av ledige arealer og endringer fra forrige halvår, viser også analysene trender og utviklingstrekk over tid. 

to menn som er ute på gaten

Ønsker du å finne nye transaksjonsoppdrag?

Utforsk nye muligheter for eiendomsinvesteringer og -transaksjoner

Med Create Insight, som spesialiserer seg på inngående analyse av næringseiendomsmarkedet, kan du gjennomføre effektive og målrettede søk for å finne potensielle investeringsmuligheter. Både næringsmeglere og gårdeiere benytter seg av dette verktøyet for å finne potensielle investeringsobjekter etter nøyaktige kriterier.

Du kan skreddersy søket ved å filtrere eiendommer etter dine prioriterte kriterier, knyttet til beliggenhet, bygningstype, alder, størrelse, energimerking, miljøsertifisering, leietakersammensetning, ledighet, mv.

Søkeprosessen tillater ytterligere søkekriterier basert på detaljer som for eksempel utviklingspotensial, størrelse på tomt, reguleringsforhold og eierens økonomiske stabilitet. Verktøyet har også egen funksjonalitet for å identifisere bygninger der eier er leietaker i eget bygg. Dette er spesielt egnet for søk etter sale-leaseback-prosjekter.

Bilde av en jente som smiler

Få relevant informasjon

Visma Property Solutions tilbyr inngående kunnskap i næringseiendomsanalyse. Vårt primære mål er å forsikre at du alltid har en total oversikt over markedet for næringseiendom, og samtidig gjøre hverdagen din enklere.

Bilde av en laptop

Hva får du med våre løsninger?

 • Vi gir deg det mest komplette bildet av næringseiendomsmarkedet.

 • Kartlegging av næringseiendomsmarkedet gir deg effektive og treffsikre søkeprosesser for å  identifisere potensielle investeringsobjekter
 • Oversikt over eiendommer, planlagte prosjekter, ledighet, energimerking, miljøsertifiseringer, eierskap, økonomiske nøkkeltall, leietakersammensetning, bemanningsendringer, flyttemønster, transaksjoner, avkastningskrav, renter, mv.

Vi er klare for å hjelpe deg..

..med utgangspunkt i din bransje og dine behov.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt med deg.

pc-produkt

 

Book en gjennomgang

Raskt og enkelt

Rask tilgang til beriket eiendomsdata og markedsinformasjon gir deg unik innsikt og lokalkunnskap 

Identifiser muligheter

Effektiviser informasjonsinnhentingen og få rask tilgang til oppdatert eiendomsinformasjon

Lokalkunnskap

Få detaljert markedsinnsikt, gjør områdeanalyser og basér beslutninger på fakta