Bank og finansinstitusjoner

Skreddersydde løsninger for banker og finansinstitusjoner

Skaff deg markedsinnsikt gjennom effektive eiendomsanalyser!

Smilende jente i et kontorlandskap

Holde deg informert om aktørene og markedet!

Overvåk og analyser risiko i din utlånsportefølje med Create Insight

Forståelsen av markedsdynamikken og aktørene er avgjørende for å kunne forutse og forberede seg på potensielle markedsomveltninger. Med Create Insight får din organisasjon ubegrenset tilgang til detaljert innsikt i egen utlånsportefølje. Denne innsikten tar for seg nøkkeldetaljer som sammensetningen av leietakere, samt viktige endringer i bemanning, kredittscore, og økonomisk stabilitet.

Ved hjelp av løpende analyser og oppdateringer tilbyr Create Insight de nødvendige redskaper for å effektivt overvåke risikoen i din portefølje, og gir deg muligheten til å hensiktsmessig forvalte og forminske potensiell risiko.

 

Bilde av fire personer som sitter i et møterom

Hva kjennetegner markedet låntaker opererer i?

Create Insight gir rask og enkel tilgang til detaljert og pålitelig informasjon om eierskap, bygnings- og leietakersammensetning.

  • Er det noen klare trender/utviklingstrekk?
  • Hvordan er ledighetsbildet, og hvordan har ledigheten utviklet seg over tid?
  • Hvilke områder har størst fraflytting, og hvor flytter bedriftene til?
  • Hvem er kjøperne og selgerne av næringseiendom, hvilke eiendommer omsettes og hvilke områder er mest attraktive?
  • Hva med utbygging og områdeutvikling?
  • Hvilke prosjekter er under planlegging, hvor kommer planlagte nybygg og hvem står bak disse?

 

Create Insight

Identifisere nye prospects/leads (utlånsvekst)

Søker dere utlånsvekst innen næringseiendom, og prøver du å finne nye kundeleads? Vårt unike verktøy for kartlegging av næringseiendomsmarkedet gir dere effektive og treffsikre søkeprosesser, og er skreddersydd for å identifisere potensielle nye prospects.

Gjennom vårt system kan dere med nøyaktighet utføre søk og identifisere potensielle investeringsmuligheter, enten det gjelder spesifikke eiendommer eller hele eiergrupper. Filtrer etter kriterier som er viktige for dere: beliggenhet, type bygg, alder, størrelse, leietakersammensetning, porteføljestørrelse, energimerker eller BREEAM-sertifiseringer, alt for å finne de mest attraktive mulighetene som passer deres utlånsstrategi.

Dypdykk videre basert på detaljer som økonomisk stabilitet og eierstruktur for et mer detaljert søk. Utforsking av leietakersammensetningen kan avdekke ytterligere innsikt om bemanning og økonomisk status, og bidrar til en grundigere risikoanalyse.

Create Insight gir dere selvsagt også detaljert innsikt og kunnskap om markedet (nært og fjernt), og sørger for at dere har rask og enkel tilgang til løpende oppdatert, detaljert og pålitelig informasjon.

Bilde av personer som jobber

Optimaliser din markedsposisjon med grundige konkurrentanalyser

Ved å gjøre en konkurrentanalyse har man full oversikt over markedsandeler og porteføljestørrelser innenfor utvalgte geografiske områder, og kan se nærmere på aktørenes økonomiske helse og porteføljesammensetning.

I takt med den økende oppmerksomheten rundt klimarisiko – fra omstillingsrisiko knyttet til satsing på bærekraft til fysisk risiko ved flom- og skredfare – gir våre grundige analyser en uvurderlig oversikt. Dette omfatter et detaljert blikk på miljøsertifisering av bygninger, inklusive bygninger som er energimerket og BREEAM-sertifisert, komplett med risikorapporter som dekker eventuelle funn fra rundt 100 forskjellige databaser.

I tillegg til overvåking av utlånsporteføljen, vil også Create Insight være et støtteverktøy i forbindelse med kredittbehandling av nye kredittsaker så vel som ved fornyelser.  Informasjon, analyser og dokumentasjon relatert til låntaker, objekt og marked underbygger lånesaker og gir et bedre beslutningsgrunnlag.

 

 

 

Bilde av en laptop

Hva får du med våre løsninger?

  • Detaljert innsikt og kunnskap om markedet 

  • Analysegrunnlag til risikovurderinger, samt overvåking og stresstesting av utlån til eiendomsmarkedet. 

  • Fokus på energimerking og BREEAM-sertifiseringer, samt fullstendige risikorapporter for alle eiendommer i Norge.

Vi er klare for å hjelpe deg

med utgangspunkt i din bransje og dine behov.

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt med deg.

 

9980_4-5

 

Book en gjennomgang

Raskt og enkelt

Rask tilgang til beriket eiendomsdata og markedsinformasjon gir deg unik innsikt og lokalkunnskap 

Identifiser muligheter

Effektiviser informasjonsinnhentingen og få rask tilgang til oppdatert eiendomsinformasjon

Lokalkunnskap

Få detaljert markedsinnsikt, gjør områdeanalyser og basér beslutninger på fakta