Bedriftsanalyse

Effektivt | Treffsikkert | Tidsbesparende

Økt kunnskap om markedet gir økt mulighet til å komme tidlig i posisjon, utarbeide bedre beslutningsgrunnlag og levere tilpassede løsninger. 

Gjennom våre unike leietaker- og kundesøk gjør dere effektive og treffsikre søk, og identifiserer prospekter basert på deres egne kriterier. 

Jente i rød genser sitter ved siden av en gutt

Leietakersøk

 • Har du behov for å fylle ledige arealer med nye leietakere? 
 • Gjør effektive og treffsikre søk basert på dine egne kriterier, og identifiser potensielle leietakere?
 • Få tilgang til detaljert oversikt over bedrifter i ulike områder eller konkrete eiendommer, bransjer, antall ansatte, økonomi, bemanningsendringer og flyttehistorikk?

Følg med i markedet og få rask og enkel tilgang til detaljert og pålitelig informasjon fra geografiske områder til enkeltbygg; inkludert eiendomstype, alder, størrelse, eiergruppering, leietakersammensetning, bransje, ledighet, mv. 

jente med en nettbrett i hånden

Kundesøk

 • Er dere i vekst, og prøver å identifisere nye samarbeidspartnere og kunder blant næringseiendomsaktørene, eller ønsker dere å se nærmere på deres egne konkurrenter? 

Få full oversikt over hvilke bedrifter eller bransjer som holder til i ulike områder. 

jente og gutt ser på noen papirer

Bemanningsanalyse

 • Er det av interesse for deg å vite hvilke bedrifter som foretar opp- eller nedbemanning?
 • Hvordan utviklingen har vært siste måned, siste kvartal eller siste år?
 • Hvor godt kjenner du bemanningssituasjonen hos dine egne leietakere?
 • Hvilke eiergrupperinger står bak byggene og lokalene som påvirkes av bemanningsendringer?
 • Kanskje du kan bistå huseier med tilpasninger av lokaler, eller bidra til å identifisere nye leietakere? 
13_01_08-vsm1640-a

Selskapsinformasjon

Har du behov for utfyllende informasjon om potensielle kunder eller leietakere? 
 
Vi gir deg detaljert selskapsinformasjon, herunder bransje, antall ansatte pr. lokasjon, bemanningsendringer over tid, finansiell info (inkl. historisk utvikling), kontaktinformasjon, siste registrerte flytting, antatt gjenværende løpetid på eksisterende leieavtale, informasjon om eksisterende lokasjon, mv. 
jente som smiler

Konkursanalyse

 • Er det nyttig for deg å få oversikt over hvilke selskaper som åpner konkurs?
 • Hvor de holder til, og hvilke områder som er mest berørte?
 • Hvilke eiergrupperinger som står bak byggene og lokalene som er/blir fraflyttet?
 • Hvor stor andel av leietakermassen er rammet?
 • Hvor mange ansatte som blir berørt, og hvilke bransjer representerer de?

Kanskje du kan bistå huseier med tilpasninger av fraflyttede lokaler, og sette lokalene i stand for utleie til nye leietakere. Kanskje du kan få et nytt utleieoppdrag, og bidra til å identifisere nye leietakere? Kanskje du finner nye transaksjonsobjekter? 

Analysen gir deg oversikt registrerte konkursåpninger i Konkursregisteret (Br.reg.) siste 12 mnd. (løpende). 

Mann står inntil en vegg

Trendanalyse: Flyttemønster

 • Er det av interesse for deg å vite hvilke bedrifter som har flyttet sin virksomhet?
 • Siste måned, siste 3 måneder eller siste år?
 • Hvor flytter de fra, og hvor flytter de til?
 • Fra randsoner til sentrum, eller motsatt?
 • Hvilke eiergrupperinger som står bak byggene og lokalene som er fraflyttet, eller hvem som eier lokalene som nå er fylt opp med nye leietakere?

Kanskje du kan bistå huseier med tilpasninger av fraflyttede lokaler, eller bidra til å identifisere nye leietakere? 

Følg med i markedet og få rask og enkel tilgang til detaljert og pålitelig informasjon, og innsikt i bedriftenes flyttemønster. 

kvinne med en koffert

Flytteanalyse

 • Har du behov for utfyllende informasjon om bedriftene som flytter på seg?
 • Hvilke faktorer spiller inn? Bemanningsendringer?
 • Hvilke typer selskaper flytter?
 • Er det store skiller mellom bransjer?
 • Størrelser?
 • Store og små selskaper?
 • Fra og til hvilke bygningstyper flytter bedriftene?
 • Er det forskjeller mellom handels- og kontorleietakere?
 • Viser trenden flytting fra mindre til store bygg?
 • Fra eldre til nyere og mer moderne bygg? Eller motsatt?
 • Hva med beliggenhet?
 • Hvilke områder har størst fraflytting, og hvor flytter bedriftene til? 

  Flytteanalysen gir deg detaljert informasjon og dybdeinnsikten du trenger for å være i forkant, og gjøre de riktige valgene. 

Lær mer om bedriftsanalyse

Effektivt | Treffsikkert | Tidsbesparende