Eiendomsanalyse

Faktabasert | Pålitelig | Detaljert

Gir deg dybdeinnsikt og økt kunnskap om næringseiendomsmarkedet. 

Bygganalyse

 • Har du behov for å holde deg oppdatert i et marked i stadig utvikling?
 • Søker du detaljert innsikt og kunnskap om næringseiendomsmarkedet? 

Følg med i markedet og få rask og enkel tilgang til detaljert og pålitelig informasjon fra geografiske områder til enkeltbygg; inkludert eiendomstype, alder, størrelse, eiergruppering, leietakersammensetning, bransje, ledighet, mv. 

Eiendomsøk

 • Prøver du å finne nye kjøps- og salgsobjekter eller potensielle utleieoppdrag? 

Identifiser nye muligheter, og få tilgang til detaljert data på eiendomsnivå, inkludert eierinformasjon, leietakere, ledighet, mv. All informasjon på ett sted. 

Søk etter egnede næringslokaler på vegne av kunder eller identifiser potensielle investeringsobjekter. 

Eierskapsanalyse

 • Jobber du med salg av produkter og tjenester til næringseiendomsaktørene, og har behov for å kartlegge markedspotensialet? 

Søk på de ulike eiergrupperingene, og identifiser deres eiendomsporteføljer. Finn ut hvem som eier hva og hvor. Hvem som har ledige arealer, hvem som kjøper og selger næringseiendom, og hvem som bygger ut. 

Ledighetsanalyse

 • Har du behov for å identifisere ledige næringslokaler, eller søker du egnede næringslokaler på vegne av leietakere?
 • Er du interessert i ledighetsbildet for ulike bygningstyper innen et konkret geografisk område, eller er det nyttig å se på ledighetsutviklingen over tid? 

Gjennom vår omfattende halvårlige dybdeanalyse av ledige næringsarealer, gir vi deg et detaljert ledighetsbilde - samt utviklingstrekk over tid. 

Prosjektanalyse

 • Søker du nye prosjektoppdrag, og sonderer markedet for planlagte utbyggingsprosjekter og rehabiliterings-/ ombyggingsprosjekter?
 • Eller har du behov for å få oversikten over forventet arealtilgang i markedet? 

Prosjektanalysen gir et overblikk over hvilke prosjekter som er under planlegging, og i hvilken fase disse befinner seg i. 

Energimerking

Flere og flere aktører vektlegger samfunnsansvar og bærekraft i sine vurderinger av næringseiendom. Leietakere, utbyggere, banker, mv. fokuserer på inneklima, energi- og miljøkvaliteter. 

 • Søker du innsikt og kunnskap om hvilke bygg som har en gyldig energiattest?
 • Har du behov for å identifisere hvilken energistandard som er gjeldende for et konkret bygg?
 • Er det noen eiergrupperinger eller geografiske områder som skiller seg ut, i positiv eller negativ forstand?
 • Har du gode løsninger og produkter som er aktuelle om standarden skal forbedres? 

Alderssammensetning

 • Hvordan er aldersfordelingen på eksisterende næringsbygg?
 • Hvordan har utbyggingen vært?
 • Er det store forskjeller mellom ulike geografiske områder eller bygningstyper?
 • Hvordan er sammensetningen hos de ulike eiergrupperingene?
 • Hva med leietakerne?
 • Er det klare skiller mellom bransjer og alderen på byggene de leier? 
 • Kan kunnskap om alderssammensetning være nyttig for deg i arbeidet med å identifisere bygg med vedlikeholdsbehov, eller behov for renovering/rehabilitering av eksisterende bygningsmasse?
 • Kanskje du søker næringsbygg som egner seg for konvertering? 

Analysen gir deg oversikt over bygningsmassens aldersfordeling og utbyggingshistorikk. 

Transaksjonsanalyse

 • Er det nyttig for deg å identifisere hvem som kjøper og selger næringseiendom?
 • Hvilke bygningstyper som omsettes, og hvilke områder som er mest attraktive? 

Transaksjonsanalysen inneholder registrerte transaksjoner i Create-Solutions’ databaser f.o.m. 1. januar 2019. Hovedkilde er offentlige kunngjøringer (Br.reg.), men redaksjonen i Create-Solutions støtter seg også til nyhetsbildet i sin research. Analysen revideres månedlig. 

Utbyggingsanalyse

 • Er du opptatt av områdeutvikling og markedstrender?
 • Hvor har det vært størst utbygging de siste årene?
 • Hvilke bygninger?
 • Bygningstyper?
 • Hvem står bak?
 • Hvor kommer planlagte nybygg, og hvem står bak disse?
 • Er det skifter i utbyggingsplanene?
 • Typer bygg?
 • Områder? 

Hold deg oppdatert på trender i markedet med tilgang til vår nye utbyggingsanalyse. 

Lær mer om eiendomsanalyse

Faktabasert | Pålitelig | Detaljert