Integrasjoner og API

Fenistra er integrert med flere systemer som trengs for å drive effektiv eiendomsforvaltning.
Fenistra har integrasjoner med ERP-system, årsoppgjørssystem, EHF-aksesspunkt og meldingsformidlere, kjøpesenter-løsninger og rapporteringsverktøy.

 

Man kan også enkelt integrere Fenistra med andre systemer ved å bruke vårt API. 

 
 
Er du en utvikler som vil ha tilgang til API-et vårt? 
Opprett bruker her for å få tilgang til våre API-ressurser: 
https://developers.mire.no/signup

ERP- og årsoppgjørssystem:

samlet1


 

FDV:

propely


 

Kjøpesenterløsninger:

samlet_kjopsenter-2


 

Rapporteringsverktøy:

samlet_rapportering


 

Andre:

hybel