Eiendomsutvikling

Markedsinnsikt gjennom oppslag og effektive eiendomsanalyser 

Din strategi for eiendomsutvikling - vår utfordring

Ulike aktører innen eiendomsutvikling har sine unike spesifikke suksesskriterier. Create Insight dekker bredde og dybde for ønsket innsikt og behov for analyse. Med stor grad av fleksibilitet på innhold og funksjonalitet har vi som målsetting at du skal oppleve Create Insight som skreddersydd til dine unike behov.

Med Create Insight får du tilgang til nasjonalt dekkende eiendomsdata med høy detaljeringsgrad og løpende oppdateringer fra offentlige og private kilder. Vi gir deg muligheten til å bli lommekjent i de lokale områdene du opererer i dag, eller i fremtiden har planer om å gå inn i.

Eiendomsutvikling er forbundet med risiko, både finansiell risiko og risiko knyttet til ytre fysiske forhold knyttet til den aktuelle eiendommen. Vi har som klart mål at du skal få fullt innsyn i de risikofaktorer som gjelder for dine aktuelle eiendomsutviklingsprosjekter.

Søk

Rask og enkel tilgang til eiendomsdata  

Insight gjør det enkelt og raskt for deg å søke opp og vurdere spesifikk eiendom, bygning eller bedrift. Med Insight kan du søke på et aktuelt sted eller en aktuell adresse, bygg eller bedrift i ett og samme søkefelt.

Du vil underveis ved inntasting av søk få vist aktuelle treff for ditt søk, og du kan derfra selv velge hvilken kategori du ønsker å hente frem nøkkeldata for. Insight vil sentrere kartet omkring det valgte objektet, samtidig som du får presentert nøkkeldata i eget rapportvindu.

Dermed kan du på kort tid søke deg frem til spesifikke eiendommer, bygninger eller bedrifter.

Følgende kildedata benyttes for multisøkene:
Stedsnavn: Sentralt stedsnavnsregister (SSR) fra Kartverket
Eiendommer: Matrikkeldata fra Kartverket/kommunene
Bygninger: Matrikkeldata fra Kartverket/kommunene
Bedrifter: Foretaksregister fra Brønnøysundregistrene beriket med bedriftsdata fra EasyConnect AS

Filter

Spesifikke egenskaper - opplevd skreddersøm

Insight gir deg aktiv støtte når du ser etter eiendommer, bygninger eller bedrifter med spesifikke egenskaper. Du kan selv velge suksesskriterier du vil prioritere som avgjørende for dine aktuelle utvalg. Resultatet vil visualiseres som dynamiske objekter i kartvisningen.

Insight gir deg mulighet til å filtrere på 4 ulike hovedkategorier:
- Filter Eiendom (tomt)
- Filter Bygg (både bolig og næring)
- Filter Omsetning (tinglyste omsetninger)
- Filter Bedrift

I tidligfase prosjektering kan du benytte filtersøk i Insight til å finne de tomtene som tilfredsstiller dine sukesskriterier som passer for dine formål. Du kan navigere deg i kartet til det aktuelle området, og deretter legge til egenskapene på eksempelvis de tomtene som har den størrelsen og den beskaffenhet du leter etter f.eks. ubebygd tomt. Resultattreffene oppdateres fortløpende i kartet, og du kan herfra utforske de aktuelle kandidatene nærmere.

Vår målsetning er at dine suksessfaktorer speiles i Insight slik at du i operativ hverdag opplever innsiktsverktøyet som skreddersydd for dine behov.

Områdeanalyser

Bli kjent med nærområdene

Create Insight gir deg muligheten til å bli kjent med området rundt den aktuelle eiendommen du vurderer på en rask og effektiv måte. Du kan aktivere relevante tema via dedikerte informasjonslag, og få disse visualisert som symboler i kartvisningen. Nå kan du enkelt se sammenhengen mellom ulike datakilder. Dersom du vil sjekke eiendommer eller bedrifter nærmere, kan du direkte hente frem detaljinformasjon og få frem disse i egne rapporter.

Alle eiendommer i Norge har også støtte for områdeanalyser der du selv velger radius for hva du ønsker skal tas med i analysen. Nå kan du rask og visuelt få presentert relevant informasjon omkring eksempelvis bygningsmasse, demografi, bedrifter og servicetilbud i nabolaget til den aktuelle eiendommen du har valgt.

Områdeanalysen gir deg også oversikt i kartvisningen av viktige miljø- og aktsomhetsdata du bør se nøye på. I tillegg kan du laste ned risikorapport på PDF-format som i sanntid går gjennom over 100 ulike offentlige registre for ytre risiko, og dokumenterer hvilke av disse som gir utslag for nettopp din valgte eiendom.

Temalag - Oversiktsbilde

Utviklingsmuligheter i et større perspektiv

Ved å kombinere temalag og kartvisning kan du raskt få oversikt over både det store bildet og sammenhenger mellom ulike aktuelle tema du vil vurdere. Du vil gjennom modulen temalag få muligheten til å utforske aktuelle faktorer for ditt utviklingsprosjekt. Ved å benytte kartet som arbeidsflate vil du her få en visuell oversikt over hvordan ulike faktorer er geografisk fordelt både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Temalagene er bygget opp hierarkisk slik at du enkelt kan aktivere og deaktivere de temaene du ønsker å utforske nærmere. Du kan kombinere flere temalag samtidig slik at du også kan se sammenhenger på data som i utgangspunktet ikke “snakker med hverandre”. Samtidig kan du også kombinere temalag med dine filterutvalg og/eller dine områdeanalyser. De temalag som inngår i dine sjekklister kan favorittmarkere. Disse lagene vil da legge seg i din egen favorittoversikt.

To personer som står å prater

Næringseiendom

Akkvisisjon, DD-prosesser, kjøp/salg, leietakerrådgivning, forvaltning - ett arbeidsverktøy for alt!

to personer som sitter å venter

Prosjektering

Hurtig bestilling og leveranse av detaljerte kart- og prosjekteringsdata.

Unik markedsinnsikt

Rask tilgang til beriket eiendomsdata og markedsinformasjon gir deg unik innsikt og lokalkunnskap. 

Identifiser muligheter

Effektiviser informasjonsinnhenting, gjør analyser og ta avgjørelser basert på fakta. 

Økt lønnsomhet

Identifiser muligheter for vekst, jobb smartere og få riktig beslutningsgrunnlag. 

Har du noen spørsmål?

Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat!

Kontakt oss

Insight Property er et dedikert verktøy for å gi deg innsikt og beslutningsstøtte innen bolig- og næringseiendom i Norge

Insight er en kartbasert tjeneste hvor du raskt og enkelt får tilgang til den informasjonen du trenger knyttet til eiendom – enten man fokuserer på boligutbygging, næringseiendom eller begge deler. Du har tilgang til viktig informasjon knyttet til tomtevurderinger, så vel som kjøp og salg av eiendom samt leietakersøk og rådgivning for næringseiendom. Enkelt søk, smarte filtreringsmuligheter og forhåndsdefinerte analyser gjør også at du sparer masse tid i de ulike arbeidsprosessene.

I Insight Property har man tilgang til relevant eiendoms- og markedsdata for bolig og næringseiendom,  infrastruktur, demografi og samfunn, vern og miljø samt oppdaterte digitale kart og flyfoto.

All data i tjenesten er oppdatert enten direkte, daglig, månedlig og årlig i henhold til oppdateringsfrekvensen til de ulike kildene.

Landsdekkende tilgang med tilgang til alle kart og eiendoms- og markedsdata uansett hvor i Norge (byer, distrikt og land) du søker. For reguleringsplaner er det dog fortsatt noen enkeltkommuner som mangler digitale koblingsmuligheter.