Næringseiendom

Akkvisisjon, leietakersøk/rådgivning, DD-prosesser, forvaltning 
– alt på ett sted! 

to personer står å prater

Create Insight

Insight

er et visuelt kartbasert arbeidsverktøy som bidrar til å effektivisere en rekke arbeidsprosesser innen næringseiendom – enten det er snakk om;  

  • Utforske eierstruktur påbygg/eiendommer og finne potensielle leietakere (økonomi, ansatte, antall år i bygg etc.) 
  • Identifisere og kartlegge de mest attraktive næringseiendommene inkl eiere og leietakere (for bl.a. kjøp/salg, dd-prosesser og utleie) 
  • Gjøre seg kjent med området rundt infrastruktur, demografi/befolkning, bygningsmasse og næringsliv 
  • Samle egne erfaringsdata forbundet med akkvisisjon, områdeanalyser og konkurranse 

åpent kontorlandskap

Se mulighetene

Mange av Norges største aktører innen næringseiendom er aktive brukere av Create Insight. Det å kunne være et hestehode foran konkurrentene gir selvsagt mange fordeler. 

Insight tilbyr et brukervennlig grensesnitt med snedig filtrering og forhåndsdefinerte analyser. Samt oppslag som gjør at du sparer masse tid i de ulike arbeidsprosessene. Du vil raskere gjøre deg kjent med eiendommene du skal utforske, hvem som eier/leier og området rundt. 

Smilende jente

Avgjørelser basert på riktig beslutningsgrunnlag

Et riktig beslutningsgrunnlag er avgjørende i alle prosjekter hvor mye står på spill. Alt du trenger av informasjon knyttet til datainnsamling, akkvisisjon, leietakersøk/utleie, DD-prosesser, og prospektskriving etc. Det er tilrettelagt i ulike visuelle temalag og analyser, som gjør at du får en unik innsikt i det aktuelle markedet. 

Vi har mer enn 30 års erfaring med geografiske informasjonstjenester. Vi er opptatt av høy kvalitet på dataene vi mottar og bearbeider fra våre profesjonelle samarbeidspartnere. Vi benytter vår fagkompetanse og bransjeerfaring til å bearbeide, kombinere kilder og data som i utgangspunktet ikke er relatert til hverandre.  Vår ambisjon er å tilby markedets beste innsikts- og beslutningsverktøy for eiendomsaktører i Norge. 

Raskt og enkelt

Rask tilgang til beriket eiendomsdata og markedsinformasjon gir deg unik innsikt og lokalkunnskap 

Identifiser muligheter

Effektiviser informasjonsinnhentingen og få rask tilgang til oppdatert eiendomsinformasjon

Lokalkunnskap

Få detaljert markedsinnsikt, gjør områdeanalyser og basér beslutninger på fakta