Fenistra

Enklere eiendomsforvaltning

Effektiv løsning for deg som eier, forvalter eller leier næringsbygg med Fenistra.

Fenistra-staaende-black-outl

Få full kontroll på kontrakter, arealer og økonomi

Fenistra forenkler og automatiserer forvaltningen av næringsbygg for både utleier og leietaker.
Med Fenistra har du kontroll på dine viktigste data som kan hentes frem i dashboards eller du kan raskt hente frem detaljer.

Alle data registreres kun en gang, og kan enkelt deles på tvers internt, med samarbeidspartnere og integreres med andre systemer.
Ved å bruke Fenistra forvaltningssystem vet du at du alltid oppfyller alle regler, forskrifter og krav. Et standardisert system som passer for både store og små eiendomsrelaterte virksomheter.

 
Nedenfor finner du mer info om våre ulike løsninger som kan benyttes i kombinasjon eller hver for seg.

NYHET

Fenistra fornyes!

Vi kommer nå med et helt nytt brukergrensesnitt for kontraktshåndtering. Det nye brukergrensesnittet vil gjøre det lettere å få forvalte leietakere, kontrakter og eiendommer!

Alt fokuset vårt nå ligger på forenkling: brukergrensesnitt, integrasjoner, priser, pakketering, terminologi, kan Kjartan Nielsen Friis, daglig leder i Visma Property Solutions fortelle oss.

Lien-Kjartan620

UTLEIE

En skalerbar løsning for deg som eier eller forvalter eiendom.

jente som gir sitt håndtrykk

INNLEIE

En løsning for deg som leier inn eiendommer. Løsningen håndterer alle leiekontrakter og aktiviteter knyttet til hvert leieforhold. 

fasadebilde i ett kontorbygg

KJØPESENTER

Løsningen effektiviserer løpende innrapportering. Du kan enkelt inkludere aktiviteter og antall besøkende i rapporter og analyser. 

7330_16-9

Fenistra forvaltningssystem

 

Fenistra Innleie holder rede på leieforpliktelsene med hensyn til varighet og kostnader. Det er mulighet til å overvåke felleskostnadene og matche inngående husleiefakturaer mot betingelsene i kontrakten. Løsningen varsler også brukeren på viktige datoer som utløp, og opsjonens varslingsfrist.

 

Fenistra Utleie holder orden på inntektssiden av den økonomiske forvaltningen i forbindelse med utleie av eiendom og ulike driftstjenester. Inntektene registrert i Fenistra Eiendom faktureres og kan avstemmes mot regnskapssystemet, og videre  benyttes som verktøy for budsjettering.

 

Fenistra Kjøpesenter gir deg full kontroll, samtidig som du arbeider smartere. Med vår skybaserte kjøpesenterløsning tilrettelegger vi for sikker og stabil drift av senteret ditt, alltid tilgjengelig der du måtte være og alltid oppdatert med siste versjon. Fenistra Kjøpesenter er i hovedsak senterleders verktøy, og gir full oversikt over status på senteret og de oppgavene som tilhører denne rollen. Fokuset ligger på butikken, aktiviteter og rapportering av omsetning på senteret.

Spar tid!

Oversiktlig, enkelt og tidsbesparende

Svar på dine spørsmål kan du finne her..

Gjør du ikke det, ta gjerne kontakt med oss for en prat. 

Kontakt oss

Et forvaltningssystem i eiendomsnæringen refererer til et integrert sett med programvareverktøy og arbeidsprosesser som er utviklet for å hjelpe eiendomsbesittere, gårdeiere, forvaltningsselskaper og andre aktører i eiendomsbransjen med å organisere, kontrollere, og effektivisere drift, vedlikehold, økonomistyring, og administrasjon av eiendommer. Dette systemet kan inkludere funksjoner for blant annet leietakeradministrasjon, økonomisk rapportering, regnskap, prosjektstyring, vedlikeholdsplanlegging, og ressursallokering.

Forvaltningssystemet i eiendomsnæringen er sentralt for å sikre at alle aspekter ved eiendomsforvaltningen blir håndtert på en effektiv, transparent og kostnadseffektiv måte.

Den inneholder blant annet:

 • Kontrakt
 • Fakturering
 • Regnskap
 • Rapportering
 • Dokument
 • Felleskostnader
 • Omsetningsavregning
 • Formuesverdsettelse
 • Inntektsbudsjett

Les mer om Standard pakken her

Det inneholder:

 • Alt fra Standard
 • Alle Tilleggsprodukter
 • Egen kunderådgiver

Les mer om Fenistra Premium her

Fenistra Kjøpesenter er i hovedsak senterleders verktøy, og gir full oversikt over status på senteret og de oppgavene som tilhører denne rollen. Fokuset ligger på butikken, aktiviteter og rapportering av omsetning på senteret.